TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DATA FOR LOKALITET BØVLING FJORD (665062)  

Kommune:Lemvig
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Beskrivelse:Den ca. 12 km. lange klittange, der adskiller fjorden fra havet, er opdelt i Fjand Grønne (den sydlige del), Holmen (engene umiddelbart syd for Torsminde) og Bøvling Klit (tangen nord for Torsminde) Selve Bøvling Fjord, dvs. den nordligste del af Nissum Fjord, er meget lavvandet. I perioder med lav vandstand kan store dele af fjorden tørblæses, hvorved store slikvader blotlægges. Ofte er vandstanden tilstrækkelig lav til, at vadefugle kan raste og fouragere midt på fjorden.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:212
Observationsdage/observationer:1241/7549

    DIAGRAM  

År:

(0.326 sekunder)