TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET BØVLING FJORD (665062)  

Kommune:Lemvig
Lokalafdeling:DOF Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Beskrivelse:Den ca. 12 km. lange klittange, der adskiller fjorden fra havet, er opdelt i Fjand Grønne (den sydlige del), Holmen (engene umiddelbart syd for Torsminde) og Bøvling Klit (tangen nord for Torsminde) Selve Bøvling Fjord, dvs. den nordligste del af Nissum Fjord, er meget lavvandet. I perioder med lav vandstand kan store dele af fjorden tørblæses, hvorved store slikvader blotlægges. Ofte er vandstanden tilstrækkelig lav til, at vadefugle kan raste og fouragere midt på fjorden.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:218
Observationsdage/observationer:1313/8714
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.095 sekunder)