TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET FJAND (679015)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:242
Observationsdage/observationer:1059/4825
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.108 sekunder)