TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DATA FOR LOKALITET FJANDØ (679020)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Ubeboet ø/holm
  
Beskrivelse:I den sydlige del af Nissum Fjord ligger den knap 40 ha. store Fjandø samt den lille Kollingø, som er vigtige ynglepladser for især kolonirugende kystfugle. De ydre dele af Fjandø udgøres af klitlignende strandvolde, og uden for disse findes der tørre engbræmmer af varierende bredde. Fjandøs midte dækkes af en karakteristisk hedevegetation af bl.a. lyng, revling, blåtop og mosebølle. Særligt på øens nordlige og østlige dele ligger der flere små vandhuller med bl.a. vegetation af tranebær, mosebunke, almindelig vandranunkel og kogleaks. Øens vegetation holdes nede af får, der udsættes om foråret. Kollingø vest for Fjandø er mere ensartet bevokset af tagrør og høje græsser.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:197
Observationsdage/observationer:1076/5929
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.067 sekunder)