TIPS  

Hvis du skal lave en søgning på artsnavn eller lokalitet via hjemmesiden, kan du benytte artsnummer eller lokalitetsnummer i stedet for navne. Numrene kan f.eks. findes ved opslag i artslisten eller i lokalitetslisten her på hjemmesiden.

    DATA FOR LOKALITET FJANDØ (679020)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Ubeboet ø/holm
  
Beskrivelse:I den sydlige del af Nissum Fjord ligger den knap 40 ha. store Fjandø samt den lille Kollingø, som er vigtige ynglepladser for især kolonirugende kystfugle. De ydre dele af Fjandø udgøres af klitlignende strandvolde, og uden for disse findes der tørre engbræmmer af varierende bredde. Fjandøs midte dækkes af en karakteristisk hedevegetation af bl.a. lyng, revling, blåtop og mosebølle. Særligt på øens nordlige og østlige dele ligger der flere små vandhuller med bl.a. vegetation af tranebær, mosebunke, almindelig vandranunkel og kogleaks. Øens vegetation holdes nede af får, der udsættes om foråret. Kollingø vest for Fjandø er mere ensartet bevokset af tagrør og høje græsser.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:202
Observationsdage/observationer:1298/7487
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.089 sekunder)