TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ULSUND BRO OG FLYNDER Å FØR UDLØB (665470)  

Kommune:Lemvig
Lokalafdeling:DOF-Vestjylland
Region:Region Midtjylland
  
Beskrivelse:Omdøbt d. 24-06-2021, så det også indeholder Flynder Ås forløb mellem Tangsø og Nissum Fjord
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:70
Observationsdage/observationer:96/311

    DIAGRAM  

År:

(0.023 sekunder)