TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET FELSTED KOG (679030)  

Kommune:Holstebro
Lokalafdeling:DOF Vestjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Beskrivelse:Kogen, der udgør Nissum Fjords sydøstlige del, har gennem tiden været påført omrattende menneskeskabte ændringer. Tidligere lå kogen som et frit fjordområde i sammenhæng med Nissum Fjords øvrige dele, men i 1870 blev en pumpestation anlagt ved Felsted Odde, og en dæmning blev etableret rundt om hele området. Herved tørlagde man flere hundrede ha. fjord med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse. Pga. kraftige storme mislykkedes tørlægningen imidlertid allerede et par år senere, idet dæmningens nordvestlige side ud mod Nissum Fjord blev brudt flere steder. Resterne af den gamle dæmning ses stadig rundt om kogen, mod Nissum Fjords midte dog kun som tre rørbevoksede holme. Langs dæmningen er der hele vejen rundt om kogen efterhånden dannet udstrakte rørskove med adskillige damme og kanaler. Store dele af rørene høstes hver vinter, hvor man dog søger at bevare rørbræmmer ud mod åbne vandflader til redeskjul for svømmefugle.
  
Lokaliteten er del af IBA:Nissum Fjord
Fuglearter og -racer på lokaliteten:205
Observationsdage/observationer:898/4106
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.068 sekunder)