TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Toppet Lappedykker

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Hellebæk

    SEND EN E-MAIL TIL TIMME NYEGAARD  

*Dit navn:
*Din e-mailadresse:
*Emne:
*Tekst:
(0.005 sekunder)