TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DANMARKS FUGLE  

Tilfældig art udvalgt fra Danmarks fugle: Markpiber

    IBA LOKALITETER  

Tilfældig lokalitet udvalgt fra Danmarks vigtigste lokaliteter: Nissum Fjord

    SEND EN E-MAIL TIL GERT THORHAUGE ANDERSEN  

*Dit navn:
*Din e-mailadresse:
*Emne:
*Tekst:
(0.008 sekunder)