TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DATA FOR LOKALITET SØRUP VANG (211060)  

Kommune:Halsnæs
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
  
Beskrivelse:Del af habitatområde 118 - Arresø, Ellemose og Lille Lyngby mose
  
Lokaliteten er del af IBA:Arresø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:41
Observationsdage/observationer:20/72
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.019 sekunder)