TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET ARRESØ KANAL OG ÅGAB (211141)  

Kommune:Halsnæs
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Sø
  
Beskrivelse:Kanalen mellem Arresø og Frederiskværk samt ågab i Arresø
  
Lokaliteten er del af IBA:Arresø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:122
Observationsdage/observationer:313/1360
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.026 sekunder)