TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET ESRUM MØLLEGÅRD (213100)  

Kommune:Gribskov
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Agerland/Fersk eng/overdrev/Å/ådal
  
Beskrivelse:Enge syd for Esrumkloster og nord for Esrum Sø
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:188
Observationsdage/observationer:1008/4713
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.112 sekunder)