TEMA  

Midvintertælling 2013
Rød Glente 2012
Fokusarter 2012
Bramgås 2012
Midvintertælling 2012
Vintermåger 2011
Pibesvane 2011
Engsnarre 2011
Tranetrækket


    TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET ALSØNDERUP ENGSØ (219030)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
  
Lokaliteten er del af IBA:Arresø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:267
Observationsdage/observationer:2606/45478
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.470 sekunder)