TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET HOVGÅRDS PYNT (219037)  

Kommune:Gribskov
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Agerland/Sø/Fersk eng/overdrev
  
Beskrivelse:Pynt ved nordøstbredden af Arresø. Lavtliggende landbrugsjord omgivet af rørskov. Afgrænset af Arresø, Annisse og Dalenborg
  
Lokaliteten er del af IBA:Arresø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:138
Observationsdage/observationer:222/2387
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.032 sekunder)