TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KILDEVÆNGET & TEGLGÅRD (219084)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Agerland/Fersk eng/overdrev/Å/ådal
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:60
Observationsdage/observationer:75/142
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.024 sekunder)