TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GRIBSKOV, STRØGÅRDS VANG & TIBBERUP HOLME (219087)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Vestlig del af Gribskov afgrænset af Helsingevej i øst samt Gadevang og Strødam reservat i syd.
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:166
Observationsdage/observationer:679/5505
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.076 sekunder)