TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GRIBSKOV MIDT, SYDLIGE DEL (219088)  

Kommune:Gribskov/Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Midterdel af Gribskov afgrændset af Kagerup og Helsingevej i vest, Kildeportvej i syd, Nødebo i øst en linie fra Kagerup til skovskolen i nord. Linien dannes af Den krogede vej, Søndre skovportvej og Bopladsvej.
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:201
Observationsdage/observationer:1353/15429
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.165 sekunder)