TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GRIBSKOV MIDT, NORDLIGE DEL (219089)  

Kommune:Gribskov
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Midterdel af Gribskov afgrænset af Frederiksværksvej (205) i nord, Gillelejevej (227) i øst, lokalbanen i vest og en linie fra Kagerup til skovskolen i syd. Linien dannes af Den krogede vej, Søndre skovportvej og Bopladsvej.
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:214
Observationsdage/observationer:1023/12522
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.432 sekunder)