TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET STENHOLTS INDELUKKE, GRIBSKOV (219126)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Blandskov/Periodisk vandhul/mose
  
Beskrivelse:Afgrænset af Helsingevej i vest, Kildeportvej i nord, Nødebo og Møllekrog & Stenholts Mølle i øst og Fredensborgvej i syd.
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:213
Observationsdage/observationer:939/12473
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.145 sekunder)