TIPS  

Ved indtastning kan du ikke oprette en dato, lokalitet og tid, som du allerede har anvendt én gang før.
Men du kan tilføje flere arter til en dato, lokalitet og tid, som du tidligere har oprettet.

    DATA FOR LOKALITET GRIBSKOV - HELE SKOVEN (219200)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Løvskov/Nåleskov/Blandskov
  
Beskrivelse:Fuglebeskyttelses område 108 (se Skov- og Naturstyrrelsens kort http://natura2000.sns.dk/kort/fuglebeskyt/pdf/fugl108.pdf ) + Stenholstvang
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:270
Observationsdage/observationer:2413/23401
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.198 sekunder)