TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GRIBSKOV NORD (219225)  

Kommune:Gribskov
Lokalafdeling:DOF Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Nordlige del af Gribskov afgrænset af Præstevej i vest, Frederiksværksvej (205) i syd
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:147
Observationsdage/observationer:340/2643
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.065 sekunder)