TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET GRIBSKOV ØST, SYDLIGE DEL (219226)  

Kommune:Gribskov/Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Blandskov
  
Beskrivelse:Sydøstlig del af Gribskov afgrænset af Hvideportvej i nord, Esrumsø i øst, Gillelejevej i vest og Nødebo i syd.
  
Lokaliteten er del af IBA:Gribskovområdet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:123
Observationsdage/observationer:203/1425
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.077 sekunder)