TIPS  

Når du er logget ind på hjemmesiden, kan du selv bestemme, hvordan observationer bliver sorteret som standard.

    DATA FOR LOKALITET LILLE LYNGBY MOSE (231010)  

Kommune:Hillerød
Lokalafdeling:DOF-Nordsjælland
Region:Region Hovedstaden
Lokalitetstype(r):Permanent vandhul/mose/Periodisk vandhul/mose/Fersk eng/overdrev
  
Beskrivelse:Meget artsrigt og fredet område, se beskrivelse:
http://www.fredninger.dk/fredning/lille-lyngby-mose/
Lokalitetens afgrænsning i den sydvestlige del følger EU fuglebeskyttelsesområde / Habitatområde, som er et større areal end det fredede område ned til Søbredden.
  
Lokaliteten er del af IBA:Arresø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:254
Observationsdage/observationer:937/10589
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.096 sekunder)