TIPS  

Det er muligt at følge med i trækfuglenes ankomst fra vinterkvarteret. Vælg fænologi via menuen på hjemmesiden og se de første 10 observationer af hver art.

    DATA FOR LOKALITET VEMMETOFTE DYREHAVE (351119)  

Kommune:Faxe
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Løvskov/Nåleskov
  
Beskrivelse:Midt i skoven er der et spændende lysåbent stykke domineret af mange store gamle egetræer. Skoven består i øvrigt af både høj ældre blandet løvskov, yngre lave stykker med løvskov og en del mindre granstykker.
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Vemmetofte
Fuglearter og -racer på lokaliteten:121
Observationsdage/observationer:218/635
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.026 sekunder)