TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET STRANDSKOV ØST F. FAXE LADEPLADS (351122)  

Kommune:Faxe
Lokalafdeling:DOF-Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Løvskov/Nåleskov
  
Beskrivelse:Langs kysten findes en flot åben højstammet forblæst løvskov domineret af bøg. Skoven består i øvrigt af både høj ældre blandet løvskov, yngre lave stykker med løvskov og en del mindre granstykker.
  
Lokaliteten er del af IBA:Skove ved Vemmetofte
Fuglearter og -racer på lokaliteten:229
Observationsdage/observationer:942/4778
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.077 sekunder)