TIPS  

Det vil være en stor hjælp for rapportgrupper m.fl., hvis du rapporterer dine obs. til de rigtige lokaliteter. Obs. fra en tur i en skov langs en sø bør f.eks. fordeles på skovlokaliteten og sølokaliteten.

    DATA FOR LOKALITET BØTØ NOR MIDT (MARKERNE) (395203)  

Kommune:Guldborgsund
Lokalafdeling:DOF Storstrøm
Region:Region Sjælland
Lokalitetstype(r):Agerland
  
Beskrivelse:Den midterste del af IBA 82's agerland. Vestgrænse: Gedser Landevej. Nordgrænse: afvandingsgrøft der går mod øst ved vigepladsen ved 15.1 km mærke. Sydgrænse: østgående grusvej ved vigepladsen ved 16,7 km mærke. Østgrænse: Bøtø Vildtreservat.
  
Lokaliteten er del af IBA:Bøtø Nor
Fuglearter og -racer på lokaliteten:162
Observationsdage/observationer:535/2396
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.060 sekunder)