TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET BRÆNDEGÅRD SØ (431580)  

Kommune:Faaborg-Midtfyn
Lokalafdeling:DOF-Fyn
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Brændegård Sø Nørresø & skove ved Brahetrolleborg
Fuglearter og -racer på lokaliteten:238
Observationsdage/observationer:4041/74671
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(1.203 sekunder)