TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET BALLUM FORLAND (505700)  

Kommune:Tønder
Lokalafdeling:DOF-Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Strandeng/Strandeng/Strandeng/Kyst/vade
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:263
Observationsdage/observationer:1814/26084
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(5.030 sekunder)