TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KEGNÆS, HARTSØ (535300)  

Kommune:Sønderborg
Lokalafdeling:DOF Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Sø/Sø/Fersk eng/overdrev/Fersk eng/overdrev
  
Lokaliteten er del af IBA:Flensborg Fjord og Nybøl Nor
Fuglearter og -racer på lokaliteten:218
Observationsdage/observationer:1414/24399
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.187 sekunder)