TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SANDKULE SKOV (543280)  

Kommune:Haderslev
Lokalafdeling:DOF Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Pamhule Skov
Fuglearter og -racer på lokaliteten:86
Observationsdage/observationer:175/730
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.042 sekunder)