TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET STEVNING DAM (543300)  

Kommune:Haderslev
Lokalafdeling:DOF Sønderjylland
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Pamhule Skov
Fuglearter og -racer på lokaliteten:140
Observationsdage/observationer:471/2056
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.031 sekunder)