TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ØST FOR LANGLI EBBEVEJ (555439)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Optællings område for Langli Feltstation. Vade/hav- observationer.
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:101
Observationsdage/observationer:1045/7209
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.055 sekunder)