TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SYD FOR LANGLI (555441)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Skillelinien til Ho Bo Dyb går fra Langlis sydspids til
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:104
Observationsdage/observationer:1134/9704
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.661 sekunder)