TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET SPUNSEN (555442)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Del af DMU`s optællings område på Skalligen som oftest udføres af Tipperne.
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:100
Observationsdage/observationer:33/237

    DIAGRAM  

År:

(0.021 sekunder)