TIPS  

Hvis du glemmer din obserkode og/eller dit password kan du vælge linket i menuen, indtaste din e-mailadresse (eller obserkode) og få tilsendt en e-glemt password?mail med din obserkode og link til en side, hvor du kan ændre dit password. Den indtastede e-mailadresse skal være den, du er registreret med i DOFbasen. Hvis du ikke har adgang til den længere, skal du kontakte den centrale koordinator for DOFbasen, se på kontaktsiden

    DATA FOR LOKALITET DARUM FORLAND (557009)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Darum Forland er det smalle forland mellem Sneum Forland i nord og Fløjdiget ind mod Darum i syd (Vilslev Forland syd herfor) DMU`s optællings område FR06
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:112
Observationsdage/observationer:125/535
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.015 sekunder)