TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET SNEUM SLUSE (561043)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Strandeng
  
Beskrivelse:Selve å udløbet
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:282
Observationsdage/observationer:1942/16394
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.121 sekunder)