TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET TJÆREBORG VADE (561044)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Vaden foran Tjæreborg forland
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:65
Observationsdage/observationer:47/239
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.016 sekunder)