TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ALBUEBUGT ENGE OG VADE (563303)  

Kommune:Fanø
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Strandeng
  
Beskrivelse:DMU ynglefugle område IF03, DMU område 64
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:145
Observationsdage/observationer:347/2650

    DIAGRAM  

År:

(0.686 sekunder)