TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET FUGLSAND. FANØ (563305)  

Kommune:Fanø
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Kyst/vade
  
Beskrivelse:DMU optællings område nr 56, DMU ynglefugle område IF05
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:105
Observationsdage/observationer:229/1299

    DIAGRAM  

År:

(0.097 sekunder)