TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ØST KELDSAND (563307)  

Kommune:Fanø
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Kyst/vade
  
Beskrivelse:DMU optællings område nr. 63, DMU ynglefugle område IF07
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:85
Observationsdage/observationer:301/2066
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.047 sekunder)