TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET KELDSAND (563312)  

Kommune:Fanø
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Området er DMU område 56, rastefugle lokalitet. Området er desuden del af Ramsarområde 27
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:151
Observationsdage/observationer:512/4626
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.043 sekunder)