TIPS  

Er dine gamle data indtastet i DOFbasen? Flere rapportgrupper har konverteret gamle observationer, og har lagt dem ind i DOFbasen.
Klik her for en oversigt over hvilke ældre observationer der allerede er konverteret til DOFbasen.

    DATA FOR LOKALITET KELDSAND (563312)  

Kommune:Fanø
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Området er DMU område 56, rastefugle lokalitet. Området er desuden del af Ramsarområde 27
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:136
Observationsdage/observationer:428/4082
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.237 sekunder)