TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET GRENE SANDE (565315)  

Kommune:Billund
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Hedeområder ved Store Råbjerg
Fuglearter og -racer på lokaliteten:153
Observationsdage/observationer:320/1806
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.037 sekunder)