TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET V. VEDSTED FORLAND (571011)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:120
Observationsdage/observationer:150/605
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.014 sekunder)