TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET KONGEÅ - SLUSEN (571076)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Agerland
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:231
Observationsdage/observationer:954/7045
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.267 sekunder)