TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET INDVINDINGEN (571100)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Strandeng/Kyst/vade
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:173
Observationsdage/observationer:429/6002
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år

    DIAGRAM  

År:

(0.084 sekunder)