TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET LÅNINGSVEJ REV (571121)  

Kommune:Esbjerg
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Revet lige nord for knækket på Låningsvejen, vandfrit ved lavere vandstande under højvande.
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:74
Observationsdage/observationer:224/1094

    DIAGRAM  

År:

(0.054 sekunder)