TIPS  

Når du indtaster et tal i feltet antal, skal det altid svare til antallet af fugle og ikke antal par, selvom adfærdskoden er markeret som Ynglefugle.

    DATA FOR LOKALITET HO BUGT NORD (VANDFLADEN) (573223)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Havområde/Kyst/vade
  
Beskrivelse:Ho ved Kjelst-/Tarphage Enge. Lavvandet bugt med store vader, der er tørlagt ved lavvande.
  
Lokaliteten er del af IBA:Vadehavet
Fuglearter og -racer på lokaliteten:212
Observationsdage/observationer:1051/9473

    DIAGRAM  

År:

(0.075 sekunder)