TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ADDITNÆS (601105)  

Kommune:Horsens
Lokalafdeling:DOF-Sydøstjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fersk eng/overdrev/Løvskov/Sø
  
Beskrivelse:Tidligere kaldt Additsøerne (uspec.). Navnet ændret som en konsekvens af, at observatørerne indtaster næsten alt fra Addinæs under denne lokalitet
  
Lokaliteten er del af IBA:Salten Langsø
Fuglearter og -racer på lokaliteten:131
Observationsdage/observationer:187/1113
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.066 sekunder)