TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET VORSØ ØSTVEJLE OG LANGØERNE (609310)  

Kommune:Horsens
Lokalafdeling:DOF-Sydøstjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:138
Observationsdage/observationer:2336/14522
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.278 sekunder)