TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET VORSØ, FJORDEN SYD OG ØST FOR (609330)  

Kommune:Horsens
Lokalafdeling:DOF-Sydøstjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Fjord/vig
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:73
Observationsdage/observationer:1308/3670

    DIAGRAM  

År:

(0.062 sekunder)