TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET ENDELAVE, FLASKEN (615253)  

Kommune:Horsens
Lokalafdeling:DOF-Sydøstjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Kyst/vade/Ubeboet ø/holm
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:161
Observationsdage/observationer:353/3448
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.142 sekunder)