TIPS  

Husk at gøre et notat, hvis det er en meget tidlig observation du har.
Brug i det hele taget altid notefeltet ved usædvanlige observationer.

    DATA FOR LOKALITET HJARNØ (619150)  

Kommune:Hedensted
Lokalafdeling:DOF-Sydøstjylland
Region:Region Midtjylland
Lokalitetstype(r):Strandeng/Kyst/vade/Fjord/vig/Havområde
  
Lokaliteten er del af IBA:Horsens Fjord, Svanegrund & Endelave
Fuglearter og -racer på lokaliteten:222
Observationsdage/observationer:571/9679
Bearbejdede ynglepar på lokaliteten de seneste år
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.513 sekunder)